Domein naam

Iedereen kan bij een domeinnaam aanvragen en op zijn / haar naam laten registreren.
De domeinnaam moet ieder jaar weer opnieuw verlengd worden bij de domein registrar.

Hieronder staat stap voor stap uitgelegd wat u hiervoor moet doen.

  • Kies een domeinnaam
  • Kies een registrar (kan via Accountnet)
  • Sluit een (registratie)overeenkomst
  • Geef uw contactgegevens door
  • Registrar vraagt aan
  • Bij accoord worden uw gegevens verwerkt bij de betreffende domein registrar en in de  Whois
1. Kies een domeinnaam
Begin met het kiezen van een domeinnaam. Het is belangrijk dat de domeinnaam nog niet bestaat en dat de domeinnaam de (merk)rechten van anderen respecteert. De registrerende instantie heeft bepaalde domeinnamen uitgesloten van registratie. Voor deze domeinnamen kunt u geen registratie aanvragen. Hetzelfde geldt voor domeinnamen waarvoor een registratie in aanvraag is.

De meest algemene, wereldwijd bekende domein naam is de .com voor commerciele bedrijven, maar er zijn veel meer mogelijkheden zoals .org voor organisaties .info .net . tv. en vele anderen.
U kunt ook een domeinnaam aanvragen met een landen extensie zoals .nl  .es  .co.uk  etc.
Een goede registrar kan u hierbij behulpzaam zijn.

Technische eisen

De domeinnaam bevat alleen letters, cijfers en het '-' teken voor zover die behoren tot de ASCII-karakters;
het '-' teken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan;
een domeinnaam bevat minimaal 2 en maximaal 63 tekens.
Domeinnamen mogen bovendien niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.


2. Kies een registrar

Kies vervolgens een registrar (tussenpersoon), dat kan automatisch geschieden als u via Accountnet uw aanvraag indient, welke automatisch de meest geschikte registraar zoekt.

De registratieaanvraag wordt voor u verzorgd door de registrar die u ten opzichte van de officiële registratie instantie zal vertegenwoordigen. Het is niet mogelijk rechtstreeks bij een officiële registratie instantie domeinnamen registreren.

Bij de registratie is het van belang wie als houder van de domeinnaam wordt geregistreerd. Alleen de houder van de domeinnaam heeft recht op de domien naam. Dit betekent dat wanneer de registratie op naam van iemand anders (bijvoorbeeld uw registrar) staat, u geen rechten met betrekking tot de domeinnaam heeft. Bedenk daarom goed welke vorm van dienstverlening uw registrar aanbiedt en wie daarbij als houder wordt ingeschreven.


3. Sluit een (registratie)overeenkomst

Sluit daarna een registratieovereenkomst af met de officiële registratie instantie waarin u akkoord gaat met de 'Algemene voorwaarden voor bijvoorbeeld .nl-domeinnaamhouders'. De registrar zal er voor zorgen dat dit in het kader van uw aanvraag automatisch wordt geregeld. Deze bepaalt zelf de procedures voor het sluiten van de overeenkomst. Hierdoor kunnen de aanvraagprocedure per registrar verschillen.

Naast de overeenkomst met de officiële registratie instantie zult u bij de registratieaanvraag tevens een overeenkomst met de registrar sluiten voor het beheer van de domeinnaam en voor eventuele andere diensten als het hosten van de domeinnaam. Dit zal veelal in hetzelfde proces plaatsvinden.

4. Geef uw contactgegevens door

Zorg dat u de juiste contactgegevens aan uw registrar doorgeeft en houdt uw gegevens gedurende de abonnementsperiode up-to-date. Zie hiervoor de procedure 'Wijzigen contactgegevens'. De officiële registratie instantie gebruikt  het e-mailadres van de administratief contactpersoon in geautomatiseerde processen rond het beheer van de domeinnaam. Het is daarom belangrijk dat u goed bereikbaar bent via dit e-mailadres.

5. Registrar vraagt aan
Uw registrar dient op basis van de aangeleverde gegevens een aanvraag in bij de officiële registratie instantie.

6. Verwerken aanvraag door officiële registratie instantie
Zodra uw aanvraag wordt toegewezen, komt het abonnement voor de domeinnaam tot stand en bent u abonnementsgeld verschuldigd aan uw registrar. Het tarief varieert per registrar en kan samenhangen met de omvang van de diensten die de registrar verleent en de wijze waarop deze dat doet.

7. Gegevens in de administratie van de registratie instantie  /  Whois
Eigenaren van een domein naam kunnen met de Whois website controleren of een domeinnaam daadwerkelijk op hun naam geregistreerd staat en of het correcte admin e-mailadres wordt vermeld. Deze gegevens, alsmede de gegevens van de registrar, en een aantal andere gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. Hiermee wil men transparantie bevorderen en zoveel mogelijk voorkomen dat op anonieme wijze schadelijke informatie openbaar wordt.
ACCOUNTNET INTERNET MEDIA SL
Avenida País Valencia 12baja
03570 Villajoyosa-  Alicante
Spanje
Tel: 965887840
E-mail: info@accountnetimedia.com